Uten Navn

Søk om sponsormidlar til ditt lag/organisasjon for barn og ungdom

Publisert: fredag 20. mai 2022

Årdal Boligbyggelag har 33 tilknytta burettslag med 796 bueiningar. Burettslaga våre har i år som i fjor vedtatt å sponsa barn og ungdom med kr. 100,- pr. andel.

Lag og organisasjoner der formålet er å fremma aktivitet for barn og ungdom kan søka. I søknaden må det framkomme kva midlene skal brukast til. Søknad sendes til greta.steinheim@aabbl.no innan 13.06.22.