245321996 4823717487638367 2816740027206354847 N

Sponsormidlar til lag og organisasjonar frå burettslaga i Årdal

Publisert: tirsdag 11. januar 2022

Årdal Boligbyggelag har 33 burettslag med 800 leilegheiter.
Burettslaga våre har vedteke å sponsa lag og organisasjonar der formålet er å fremja aktivitet for barn og unge. Burettslaga har vedteke å sponsa med kr. 100,- pr andel.

Lag og organisasjonar som fekk sponsormidlar i 2021: 

  • IL Jotun Motorsport
  • Musikalveka 2022
  • Jotun friidrett

  • Skisenteret i Fardalen