Fordelformedlemmer

Fordel for medlemmer av Årdal Boligbyggelag

Publisert: fredag 24. mars 2023

Som medlem i Årdal Boligbyggelag - kan du få mange gode tilbud både nasjonalt og lokalt. ÅBBL er oppteken av lokal handel og difor har me den siste tiden framforhandla gode bonusavtalar med lokale butikkar.

Men det som er viktig!! - er at du lastar opp App`en til Årdal Boligbyggelag og legg inn bank-korta dine - enten på app`en eller på Min side på heimesida. Da vil du automatisk opparbeide deg Bonus kvar gong du handlar i butikkar som det er medlemsavtale med. Og du kan når som helst få utbetalt din bonus på kontoen din. Ta kontakt med oss om du vil me skal hjelpe deg :-)

Følg oss også på Facebook og Instagram