Dette kan du til dømes få hjelp til: 

  • Avtale om grasklipping, kantklipping, klipping av hekk, kalking og gjødsling 
  • Transport og påføring av bark i bed og skråningar
  • Bortkøyring av bos, hageavfall og liknande 
  • Trefelling med opprydding
  • Sandstrøing/snømåking
  • Små målararbeid inne og ute
  • Utvendig vask av bygningar
  • Små reparasjonar inne/ute (t.d. dør, vindauge, vegg, golv) 

Kontaktpersoner

Kevin Øy
Vaktmester

90224426

kevin.oy@aabbl.no

Sondre Øren
Vaktmester

93222764

sondre.oren@aabbl.no