Hovedkontor

Telefon og e-post

Ring oss
576 63 279

Send oss e-post
firmapost@aabbl.no

Adresser

Besøksadresse (se kart)
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal

Postadresse
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal

Vaktmeistertenester og reinhald

Vaktmeisterteneste

Magnus Lereng
900 80 346

Øystein Gulbrandsen
oystein.gulbrandsen@outlook.com

Reinhald

Årdal Reinhaldsservice
900 76 665

Våre ansatte

Ledelse

Greta Steinheim
Greta Steinheim
Dagleg leiar/Meklar MNEF
Greta Steinheim

900 72 675

greta.steinheim@aabbl.no

Økonomi/regnskap

Ruben Aspeseter
Ruben Aspeseter
Reknskapsmedarbeidar
Ruben Aspeseter

480 07 766

ruben.aspeseter@aabbl.no

Unni Hesjedal
Unni Hesjedal
Reknskapsmedarbeidar
Unni Hesjedal

unni.hesjedal@aabbl.no

Tove Rebekka Vee Øvstetun
Tove Rebekka Vee Øvstetun
Reknskapsmedarbeidar
Tove Rebekka Vee Øvstetun

900 76 665

tove.ovstetun@aabbl.no

Meglere

Erlend Hunshammer Moen
Erlend Hunshammer Moen
Fagansvarlig/Eigedomsmeklar MNEF
Erlend Hunshammer Moen

469 24 061

erlend.moen@garanti.no

Torleiv Lægreid
Torleiv Lægreid
Meklar MNEF
Torleiv Lægreid

971 82 122

torleiv.lagreid@garanti.no

Connie Lise Kvammen
Connie Lise Kvammen
Eigedomsmeklarfullmektig MNEF
Connie Lise Kvammen

457 27 745

connie.kvammen@garanti.no

Malin Låksrud Øyre
Malin Låksrud Øyre
Eigedomsmeklarfullmektig MNEF
Malin Låksrud Øyre

994 74 899

malin@garanti.no

Vaktmeister

Magnus Lereng
Magnus Lereng
Vaktmeister
Magnus Lereng

900 80 346

magnus.lereng@aabbl.no

Øystein Gulbrandsen
Øystein Gulbrandsen
Vaktmeister
Øystein Gulbrandsen

909 35 990

oystein.gulbrandsen@aabbl.no

Reinhald

Suad Ali Raza
Suad Ali Raza
Reinhaldar
Suad Ali Raza

900 76 665

Feiruz Abdela
Feiruz Abdela
Reinhaldar
Feiruz Abdela

900 76 665

Danka Jevcakova
Danka Jevcakova
Reinhaldar
Danka Jevcakova

900 76 665

Adriana Maria Rojas
Adriana Maria Rojas
Reinhaldar
Adriana Maria Rojas

900 76 665

Om oss

Årdal Boligbyggelag er eit samvirkeføretak som vart stifta 28. februar 1949. Vi har til hovudformål
å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller å forvalte bustader for andelseigarane på anna måte.

LES MEIR