Hovedkontor

Telefon og e-post

Ring oss
576 63 279

Send oss e-post
firmapost@aabbl.no

Adresser

Besøksadresse (se kart)
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal

Postadresse
Storevegen 9, 6884 Øvre Årdal

Vaktmeistertenester og reinhald

Vaktmeisterteneste

Kevin Øy og Sondre Øren
902 24 426 og 932 22 764

Reinhald

ÅBBL Drift as
57 66 32 79

Våre ansatte

Ledelse

Line Moen
Line Moen
Dagleg leiar
Line Moen

979 77 191

line.moen@aabbl.no

Økonomi/forvaltning

Ruben Aspeseter
Ruben Aspeseter
Økonomisjef
Ruben Aspeseter

480 07 766

ruben.aspeseter@aabbl.no

Unni Hesjedal
Unni Hesjedal
Reknskapsmedarbeidar
Unni Hesjedal

unni.hesjedal@aabbl.no

Tove Rebekka Vee Øvstetun
Tove Rebekka Vee Øvstetun
Reknskapsmedarbeidar
Tove Rebekka Vee Øvstetun

900 76 665

tove.ovstetun@aabbl.no

Meglere

Connie Lise Kvammen
Connie Lise Kvammen
Eigedomsmeklar MNEF
Connie Lise Kvammen

457 27 745

connie.kvammen@garanti.no

Malin Låksrud Øyre
Malin Låksrud Øyre
Eigedomsmeklar MNEF/Fagansvarleg
Malin Låksrud Øyre

994 74 899

malin@garanti.no

Vaktmeister

Kevin Øy
Vaktmester

90224426

kevin.oy@aabbl.no

Sondre Øren
Vaktmester

932 22 764

Reinhald

Suad Ali Raza
Suad Ali Raza
Reinhaldar
Suad Ali Raza
Feiruz Abdela
Feiruz Abdela
Reinhaldar
Feiruz Abdela
Adriana Maria Rojas
Adriana Maria Rojas
Reinhaldar
Adriana Maria Rojas
Shiba Amiri
Reinhaldar

Om oss

Årdal Boligbyggelag er eit samvirkeføretak lokalisert i Årdal. 

Vi har til hovudformålå skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller å forvalte bustader for andelseigarane på anna måte.

I tillegg skal vi framforhandle fordeler på vegne av andelseigarane. Vi skal førestå oppføring og forvaltning av bygg. Vi kan eige bustader som skal leigast ut. Vi skal føreta forvaltning og investering av boligbyggelaget sin kapital. Vi skal drive eigedomsmekling og vi skal føre rekneskap for andre.

 

LES MEIR