• Medlemsfordeler
 • Bli medlem
  Tenk på framtida! Eit medlemskap kan vere nøkkelen til den bustaden du treng - når du treng den.
 • Forkjøpsrett
  Medlemmar i Årdal Boligbyggelag har forkjøpsrett ved sal av burettslagsbustader.
 • Adresseendring
  For at me skal kunna senda deg medlemsbladet vårt, medlemskort og annan informasjon, er det viktig at me har eit oppdatert adresseregister. Det er derfor fint at du tek deg tid til å melda frå til oss dersom du får ny adresse.
 • Garanti Eiendomsmegling
  Når du skal kjøpa eller selja bustad, er det mykje du må tenkja på. Då er det godt å ha ein rådgjevar som hjelper deg gjennom heile prosessen. Garanti Eigedomsmegling Sogn held til inst i Sognefjorden. Dersom du skal selja hus, leilegheit eller hytte, har våre meklarar god lokalkunnskap. Me veit kva som er unikt for dei ulike områda og kva som er viktig å framheva i marknadsføringa når du skal selja bustaden din. Det er din garanti for ein vellukka bustadhandel. Garanti Eigedomsmegling Indre Sogn har ein visjon om å skapa positiv bustadhandel, å bytta bustad skal vera ei fin oppleving. Kom gjerne innom vårt kontor for ein bustadprat med ein av våre meklarar.
 • Reinhald
 • Vaktmeistertenester
  Årdal Boligbyggelag har eiga vaktmeisterteneste. Me kan hjelpa deg som privatperson med mange ulike tenester.