Årdal Boligbyggelag tilbyr tekniske tenester til burettslaga i Årdal. Årdal Boligbyggelag stiller til rådigheit for hjelp eller rettleiing i håndtering av prosjekt.  

Dette kan du til dømes få hjelp til:

  • Prosjektleiar 
  • Piperehablitering 
  • Røyrfornying
  • Balkongprosjekt
  • Heisprosjekt