Garanti Eiendomsmegling Indre Sogn held til innerst i Sognefjorden. Dersom du skal selje hus, leilegheit eller hytte har våre meklarar god lokalkunnskap. Vi er kjent med kva som er unikt for dei ulike bu områda og kva som er viktig å framheva i marknadsføringa når du skal selje din bustad. Det er din garanti for ein vellykka bustadhandel. Garanti Eiendomsmegling Indre Sogn har ein visjon om å skapa positiv bustadhandel, å bytta bustad skal vera ein fin oppleving.

Kom gjerne innom vårt kontor for ein bustadprat med ein av våre meklarar.

Sjå Garanti Eiendomsmegling Indre Sogn si heimeside

Kontaktpersoner

Erlend Hunshammer Moen
Erlend Hunshammer Moen
Fagansvarlig/Eigedomsmeklar MNEF
Erlend Hunshammer Moen

469 24 061

erlend.moen@garanti.no

Connie Lise Kvammen
Connie Lise Kvammen
Eigedomsmeklarfullmektig MNEF
Connie Lise Kvammen

457 27 745

connie.kvammen@garanti.no

Torleiv Lægreid
Torleiv Lægreid
Meklar MNEF
Torleiv Lægreid

971 82 122

torleiv.lagreid@garanti.no

Malin Låksrud Øyre
Malin Låksrud Øyre
Eigedomsmeklarfullmektig MNEF
Malin Låksrud Øyre

994 74 899

malin@garanti.no

Greta Steinheim
Greta Steinheim
Dagleg leiar/Meklar MNEF
Greta Steinheim

900 72 675

greta.steinheim@aabbl.no