Årdal Boligbyggelag er eit samvirkeføretak som vart stifta 28. februar 1949. Vi har til hovudformål
å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller å forvalte bustader for andelseigarane på anna måte.
Årdal Boligbyggelag forvaltar 33 burettslag som utgjer ca 1/3 av bustadmassen i Årdal.

I tillegg har boligbyggelaget til formål å:

  • Framforhandla fordeler på vegne av andelseigarane
  • Førestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseigarane
  • Foreta forvaltning og investering av boligbyggelaget sin kapital
  • Drive eigedomsmekling

Årdal Boligbyggelag arbeidar ut frå følgjande visjon:
"Vi gjer kvardagen enklare"

For å gjera kvardagen enklare bygger Årdal Boligbyggelag på følgjande grunnleggande verdiar:
Arbeidsglede, engasjement, gode heimar, nyskaping, samfunnsnytte, service og tryggleik