Anna Holsæter1

Forkjøpsrett i boligbyggelaget

Publisert: tirsdag 18. april 2023

Forkjøpsretten er ein stor fordel for alle medlemmer i eit boligbyggelag. Dei kan kjøpe ein bolig uten å vere med i budrunden.

I praksis betyr ikkje forkjøpsretten så mykje for seljar. Forkjøpsretten blir håndtert profesjonelt av eigedomsmeklaren og boligbyggelaget.

For den som har vunne budrunden, kan det vere ergeleg å missa bustaden på forkjøp. Men det er viktig å hugsa på at alle kan melda seg inn i eit boligbyggelag -  det er ingen eksklusiv rettighet.

I dag er over 1 million nordmenn medlemmer i boligbyggelag rundt i Norge. Medlemskap er ingen eksklusiv rettighet, men noko som er åpe for alle - til ein lav kostnad.

Det er ein veldig god investering for seinare kjøp av bolig. Og hugs - det er også høve til å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan t.d få overført ansinnitet fra foreldre.

Årdal Boligbyggelag har i tillegg mange andre medlemsfordeler - som rabatter og bonuser på varer og tjenester både lokalt og nasjonalt.