Logo

GENERALFORSAMLING

Publisert: fredag 24. mars 2023

Ein andelseigar har rett til å få teke opp på generalforsamlinga spørsmål som blir meldt til styret innan 01.april. Delegerte har rett til å få teke opp spørsmål som blir sendt skriftleg til styret i så god tid at det kan takast med i innkallinga, jfr vedtektene §4-3.