Logo

GENERALFORSAMLING

Publisert: tirsdag 28. mai 2024

Ein andelseigar har rett til å få teke opp spørsmål på generalforsamlinga som er meld til styret innan 4. juni. Delegerte har rett til å få teke opp spørsmål som blir sendt skriftleg til styret i så god tid at det kan inkluderast i innkallinga, jf. vedtektene § 4-3.