Jjj

Heisprosjekt Vee-Sletta Burettslag

Publisert: fredag 14. oktober 2022

I desse dagar etterinstallerer vi heis til 90 leilegheiter og oppgraderer uteområde med el-bil ladarar og

«90 nye» parkeringsplassar. Prosjektet skal vere ferdigstilt sommaren 2023!

 

 

Slik ser det ut i dag!

Slik kjem det til å sjå ut!