Uten Navn

Søk om sponsormidlar til ditt lag/organisasjon for barn og ungdom

Publisert: fredag 14. oktober 2022

Gladmelding

Sponsormidlar Årdal Boligbyggelag

Lag og organisasjonar der formålet er å fremja aktivitet for barn og unge kan søkje på sponsormidlar gjennom ÅBBL.

I søknaden må det framkomme kva midlane skal brukast til

Søknad sendes til greta.steinheim@aabbl.no innan 15.november 2022.