Collection Animated Friends Cliparts

Sponsormidler

Publisert: onsdag 09. august 2023

Alle burettslaga i Årdal lyser med dette ut sponsormidler - som kan søkjast av alle som organiserer aktivitetar for barn og unge i Årdal. 

Burettslaga har tidlegare gjeve midlar til barneidrettsgruppa på Tangen og i Øvre, Barnas turlag, aldersbestemt handball og fotball med fleire. 

Totalt vil vi i år dele ut kr. 91.000,-.

Send ein enkel søknad der de grunngjev kvifor de søkjer og kva midlane evt skal nyttast til. 

Vi vil deretter fordele midlane etter beste skjønn. Søknadsfrist er 15.09.23. Send søknad til line.moen@aabbl.no